Szkolenia z perspektywą zatrudnienia

Polski rynek pracy od dłuższego czasu zmaga się z problemem niedoboru rąk do pracy. Bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2019 roku w niektórych miastach ledwo przekracza 1%. Największe trudności ze znalezieniem pracowników mają pracodawcy poszukujący tzw. niebieskich kołnierzyków. Osoba wyposażona w poszukiwane na rynku kwalifikacje i kompetencje może wręcz przebierać w ofertach. Niesłabnącą popularnością cieszą się szkolenia dla operatów wózków widłowych, kursy nadające uprawnienia do przewozu rzeczy i osób, szkolenia dla operatorów koparek i ładowarek.

Księgowość i finanse

Duże wzięcie mają kursy księgowości i nowoczesnych technik sprzedaży. W ostatnim czasie mocno promowane są kursy dla programistów, testerów oprogramowania i grafików komputerowych. Nic w tym dziwnego, bo deficyt specjalistów w branży IT jest ogromny i nie jest go w stanie zaspokoić nawet coraz szerszy napływ cudzoziemców. Ze znalezieniem pracy nie powinny mieć problemu osoby, które ukończyły kursy spawania, kursy budowlane lub szkolenia nadające uprawnienia elektryczne. Co ważne, na rynku nie brakuje jednostek szkoleniowych mających w swej ofercie szkolenia dofinansowane ze środków europejskich. Często można spotkać szkolenia w większości refundowane lub nawet bezpłatne. Wystarczy spełniać określone kryteria projektu, aby wyszkolić się za darmo lub niedużym kosztem. Funkcjonuje też bogata oferta pożyczek szkoleniowych. Niektóre produkty mogą być nawet częściowo umarzane po ukończeniu danego szkolenia. Duże pole manewru mają osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

 

Mogą one zostać skierowane przez urząd pracy na wybrane przez siebie szkolenie. W tym wypadku osobie szkolącej się przysługuje stypendium szkoleniowe. Nie powinniśmy żałować czasu i pieniędzy inwestujących we własny rozwój zawodowy. Konkurencja w wielu branżach jest duża i stałe podnoszenie kwalifikacji jest koniecznością. Wybierając rodzaj kursu zwracajmy uwagę na to, kto to szkolenie organizuje i jakie ma do tego kompetencje. Przydatne mogą być opinie ludzi, którzy wcześniej korzystali z danego rodzaju kursu. Dopilnujmy też, aby po zakończonym szkoleniu wystawione nam zostało stosowne zaświadczenie lub certyfikat, który potwierdzi nabyte przez nas kwalifikacje. Wydatnie zwiększy to nasze szanse na rynku pracy i podniesie wiarygodność w oczach obecnego lub przyszłego pracodawcy.

Możesz również polubić…