Słownik pojęć bankowych – stopa oprocentowania

Kredyty bankowe to bardzo popularne instrumenty finansowe, które pozwalają na zdobycie dodatkowej gotówki, gdy zachodzi taka potrzeba. Można wyróżnić kredyty ogólne jak i kredyty celowe. W przypadku kredytów ogólnych nie trzeba tłumaczyć się instytucji pożyczającej pieniądze na co zostaną przeznaczone pieniądze pochodzące z kredytu. Zgoła inaczej ma się w przypadku kredytów celowych. W tym przypadku składając wniosek kredytowy, każdy potencjalny kredytobiorca musi dokładnie określić na jaki cel wyda pożyczone pieniądze, może to być chociażby zakup nieruchomości czy nowego samochodu.

Czy każdy może dostać kredyt w banku?

Patrząc na sprawę zupełnie teoretycznie, to pod względem prawnym, kredyt w banku może otrzymać każda pełnoletnia osoba. W rzeczywistości sprawa jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ prócz aspektów prawnych w grę wchodzą także czynniki ekonomiczne, a mianowicie to, że bank na udzielaniu kredytów gotówkowych po prostu zarabia – nie może sobie więc pozwolić na sytuację w której osoba pożyczająca pieniądze nie byłaby w stanie ich spłacić we wskazanym terminie. Z tego też względu banki oraz inne instytucje finansowe określają zdolność kredytową kontrahentów.

Co składa się na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową składa się bardzo wiele różnorodnych aspektów, w tym to ile się zarabia oraz czy dotychczasowe zobowiązania finansowe były spłacane w terminie. Oceniana jest także bieżąca sytuacja finansowa, prócz wysokości zarobków i rodzaju umowy zatrudnienia analizowana jest ilość osób na utrzymaniu czy suma zobowiązań finansowych. Kredyt można otrzymać dopiero wówczas, jeżeli ogólna weryfikacja zakończy się pozytywną oceną.

Ile pieniędzy trzeba oddać do banku?

Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć tego, że do banku oddaje się większą sumę pieniędzy niż się pożycza. Właśnie na tej różnicy zarabiają banki, a konsument musi być świadomy tego, jakie są rzeczywiste koszty pożyczki. Ustawa reguluje maksymalną wysokość odsetek, jednak prócz nich w grę wchodzą jeszcze liczne opłaty manipulacyjne. Wybierając propozycję kredytu warto sprawdzić RRSO. Rrso to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Ta wartość mówi o tym, jaki jest realny koszt kredytu ponoszony przez pożyczkobiorcę w rozliczeniu rocznym. Ta wartość pozwala na łatwe porównanie kosztów różnych kredytów. Warto obliczyć ile będzie faktycznie do spłaty, dzięki temu łatwiej jest realnie ocenić czy kredyt jest w zasięgu możliwości, czy też może przyczynić się do powiększenia zadłużenia.

 

Możesz również polubić…