Kiedy firma powinna skorzystać z pomocy radcy prawnego?

O zwróceniu się po pomoc do radcy prawnego przedsiębiorca myśli zazwyczaj dopiero wtedy, gdy ma jakiś kłopot lub sprawę, której sam nie potrafi rozwikłać, lub nie rozumie jej implikacji prawnych. Jest to logiczne rozumowanie, jednak niestety nie do końca poprawne. Radca prawny może nie tylko pomóc w aktualnie toczącej się sprawie, czego by nie dotyczyła, ale również dzięki swojej szeroko zakrojonej wiedzy prawnej może pomóc zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom, których przedsiębiorca sam często nie może przewidzieć, gdyż nie jest odpowiednio przeszkolony i nie dysponuje należytym zasobem wiedzy prawniczej. Jest to rzeczą naturalną, gdyż każdy specjalizuje się w czymś innym i nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. To dlatego usługi prawników są tak potrzebne.

Czym zajmują się radcy prawni?

Najprościej ujmując, każda kancelaria prawna trudni się szerzeniem odpłatnej pomocy prawnej. Może to polegać na reprezentowaniu przedsiębiorcy lub osoby prywatnej w postępowaniach administracyjnych, w których osoba potrzebująca pomocy jest stroną. Prawnicy mogą sporządzać również opinie prawne w różnych sprawach, zajmują się też przygotowywaniem wszelkich dokumentów wymagających wiedzy prawniczej oraz trudnią się wszelkimi innymi czynnościami które mogą dopomóc ich klientom w ich sprawach. Radca prawny nie może występować w charakterze obrońcy klienta w postępowaniach karnych, czy też karnoskarbowych. Takie działania leżą w kompetencjach adwokatów.

Zapobieganie nieporozumieniom prawnym

Dopiero w razie problemów lub niepewności na tle prawnym, uwagę przedsiębiorcy przykuwa kancelaria prawna. Jest to bardzo dobry krok, gdyż w sprawach skomplikowanych warto zasięgnąć porady specjalisty, który profesjonalnie i w przystępny sposób przedstawi sytuację oraz różne konsekwencje potencjalnych dalszych działań lub zaniechania działań. Wskaże on również optymalne rozwiązanie oraz w rasie potrzeby będzie w sposób w pełni profesjonalny reprezentował w postępowaniu administracyjnym. Jednakże prawnik może być osobą, do której początkujący przedsiębiorca powinien się zgłosić na samym początku prowadzenia swojej działalności. Może on dopomóc w tak na pozór prostych czynnościach, jak sporządzenie umowy na potrzeby zawierania jej z klientami lub kontrahentami. Jest to o tyle istotne, że niedopracowane paragrafy umowy mogą mieć negatywne dla przedsiębiorcy skutki, przede wszystkim finansowe, ale może nawet i karne. Dlatego warto rozważyć doradzenie się w kancelarii prawnej we wszelkich podstawowych kwestiach, gdyż wszelkie dostępne w internecie wzory dokumentów nie będą z pewnością odpowiednio dopasowane do specyfiki prowadzonej działalności.

 

Możesz również polubić…