Kto udziela pożyczek i czym się one różnią od kredytów?

Gdy nadarza się potrzeba i musimy zaciągnąć dług, nadchodzi również czas na decyzję, z jakiego źródła najlepiej pozyskać pieniądze i czym poszczególne źródła się różnią. Kredyt oraz pożyczka mogą sprawiać wrażenie pojęć zamiennych, oznaczających to samo. Jednak poza wspólną ideą udzielania zobowiązania finansowego, niewiele te dwa produkty łączy. Różne będą dla nich przede wszystkim przepisy prawa, które je regulują. Kredyty bankowe udzielane są wyłącznie przez banki, natomiast pożyczki może udzielić dowolna prywatna firma tym się trudniąca, tak samo jak tożsamej chwilówki. Niepoprawne jest zatem zamienne używanie tych określeń, gdyż są to różniące się pojęcia.

Podstawy prawne

Główną różnicą pomiędzy kredytem bankowym a pożyczką, czy też chwilówką, są źródła w prawie, które regulują zasady działania takich usług. Kredyty bankowe są regulowane przez ustawę o prawie bankowym, Kodeks cywilny oraz ustawę o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast Prawo bankowe nie obowiązuje, dlatego może ich udzielać ktokolwiek – każda osoba fizyczna lub osoba prawna. Przez to w przypadku chwilówek i pożyczek nie obowiązują pewne dobre dla zadłużających się osób ramy, których muszą się trzymać banki oferujące kredyty.

Umowa – jej strony i przedmiot

Umowę kredytu można zawrzeć jedynie z instytucjami bankowymi, którymi są banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Instytucje te obowiązuje nadzór KNF (Komisji Nadzoru Finansowego), którego zgoda jest również wymagana do powołania instytucji bankowej. Jeśli natomiast chodzi o pożyczki, nie podlegają one pod nadzór KNF, a stroną umowy nie musi być żadna instytucja bankowa, lecz choćby dwie osoby prywatne. Najczęściej jednak są to firmy, którym zdarza się określać swoje chwilówki kredytami, co jest niezgodne z prawdą oraz mylące.

Koszty kredytów, a koszty pożyczek

Kredyty bankowe są produktem zawsze odpłatnym. Płaci się już za samo zawarcie umowy, a taka opłata określana jest mianem prowizji. Kolejne koszty to odsetki kredytowe oraz inne koszty dotyczące spłaty kredytu, czy ustanowienia zabezpieczeń jego spłaty. Udzielenie pożyczki może być odpłatne, ale nie musi. Wystarczy zawrzeć w umowie odpowiedni zapis, który będzie mówił, że obie strony zgadzają się na nieodpłatne udostępnienie pieniędzy.

Niełatwy wybór

Pożyczkę lub chwilówkę można uzyskać w kilkanaście minut, podczas gdy na udzielenie kredytu trzeba czekać nawet przez kilka dni. Kredyt za to spłacamy w ratach, a pożyczkę zazwyczaj należy zwrócić jednorazowo w pełnej kwocie. Zarówno kredyty, jak i pożyczki mają swoje mocne i słabe strony. Do nas należy podjęcie decyzji na podstawie ustalenia tego, co odpowiada naszym potrzebom najbardziej.

 

Możesz również polubić…