Na jakiej podstawie udzielany jest kredyt?

Niezależnie od tego, czy kredyt udzielany jest przez banki czy też pożyczka przez firmę pozabankową, to podstawą takiego zobowiązania powinna być umowa sporządzona na piśmie. Umowa tego typu musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Umowa daje gwarancje zarówno konsumentowi jak i bankowi. Konsument otrzymuje pewność, że suma zobowiązania nie ulegnie zmianie, natomiast bank otrzymuje poświadczenie udzielenia pożyczki i na tej podstawie może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w przypadku, gdyby kredyt nie został spłacony w terminie.

Co musi się znaleźć w umowie kredytowej?

Umowa kredytowa musi zawierać wszystkie informacje na temat udzielanej pożyczki. Na samym wstępie powinna się znaleźć informacja dotycząca tego kto komu udziela pożyczki, a mianowicie wyszczególnione powinny zostać zarówno dane instytucji finansowej jak i dane kredytobiorcy. Wśród podstawowych zapisów umowy powinny być także takie informacje jak wysokość udzielanej pożyczki, okres spłaty, wysokość rat oraz suma wszelkich kosztów dodatkowych. Zgodnie z najnowszymi przepisami prawa w dziedzinie udzielania kredytów konsument, któremu przyznawany jest kredyt musi w dokładny sposób zostać poinformowany o całościowym koszcie pożyczki. Jeszcze do niedawna banki i instytucje finansowe ukrywały szereg kosztów dodatkowych drobnym druczkiem w umowach. Obecnie nie jest już to możliwe.

Warto dokładnie czytać umowy

Umowa kredytowa zawsze tworzona jest przez bank, tak więc konsument raczej nie ma żadnego wpływu na treść poszczególnych zapisów, chociaż warto negocjować niektóre założenia. Nie oznacza to jednak że umowę podpisuje się zupełnie w ciemno. Wszelkie zapisy należy dokładnie prześledzić przed podjęciem ostatecznej decyzji o podpisaniu umowy. Jeżeli któryś z zapisów jest niejasny bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości, to warto taką umowę skonsultować z niezależnym prawnikiem. Dopiero, gdy cała umowa będzie zrozumiała, to można się zdecydować na jej podpisanie.

Warunki udzielenia kredytu

W umowie kredytowej zawarte są wszelkie warunki udzielenia kredytu i zobowiązanie do jego spłaty, dlatego też jest to tak niezmiernie istotny dokument. Prawo do podpisania umowy o kredycie ma wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy zainteresowany otrzyma wymarzony kredyt. Szczególnie przy dużych kwotach pieniężnych bank może kierować się bardzo restrykcyjnymi wytycznymi i tylko osoby o dobrej sytuacji finansowej będą mogły taką pożyczkę otrzymać.

 

Możesz również polubić…