Co to jest logistyka i zintegrowany łańcuch dostaw?

Co to jest logistyka i zintegrowany łańcuch dostaw?
Współcześnie termin logistyka jest rozumiany szeroko nie tylko jako transport ale też jako sprawowanie kontroli nad przepływem informacji oraz planowaniem procesów logistycznych. Procesy logistyczne obejmują m. in.:
-magazynowanie;
-znakowanie;
-pakowanie
-transportowanie.

Handel
Natomiast łańcuch dostaw jest to zbiór poszczególnych ogniw (organizacji, przedsiębiorstw), które są ze sobą powiązane poprzez dostawców i odbiorców, zależności finansowe oraz strategie zarządzania. Z kolei owe powiązania mają na celu dostarczenie artykułów i/lub usług do kontrahentów końcowych zintegrowanego łańcucha dostaw.
Sam termin zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw oraz opracowania, badania na jego temat powiły się w literaturze przedmiotu już w roku 1982. Jednak dopiero współcześnie jest on poddawany dogłębnej analizie ze względu na postępującą globalizację.
Głównym celem i wyzwaniem stojącym przed każdym przedsiębiorstwem będącym ogniwem łańcucha logistycznego jest osiągnięcie pożądanej efektywności przy możliwie największym obniżeniu kosztów związanych z procesami logistycznymi (np. minimalizacja kosztów składowania produktów). Istotnym celem jest również ograniczenie czasu realizacji zamówień przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższego poziomu obsługi klienta.

Możesz również polubić…