Otagowano: umowa kredytowa

Na jakiej podstawie udzielany jest kredyt?

Niezależnie od tego, czy kredyt udzielany jest przez banki czy też pożyczka przez firmę pozabankową, to podstawą takiego zobowiązania powinna być umowa sporządzona na piśmie. Umowa tego typu musi mieć formę pisemną pod rygorem...