Co się składa na koszty zaciągnięcia kredytu gotówkowego?

Zarówno w życiu, jak i w interesach, liczy się nieustanny rozwój, który daje poczucie satysfakcji, podnosi poziom zadowolenia z siebie oraz pozwala wyprzedzać konkurencję. Jednak do rozwoju, czy to prywatnego, czy do rozwoju przedsiębiorstwa, konieczne są przeważnie dodatkowe środki pieniężne. Na takie zapotrzebowanie odpowiadają liczne banki oraz przedsiębiorstwa pozabankowe, oferujące kredyty na przeróżnych warunkach, których spłata może być mniej lub bardziej bolesna.

Podstawowy koszt kredytu

Kluczowym kosztem związanym ze spłatą zobowiązania wobec banku jest oprocentowanie kredytu. To na tę wartość patrzymy, szukając najbardziej dla nas korzystnej oferty finansowania. Oprocentowanie określa kwotę odsetek, które będziemy musieli zapłacić w zamian za udzielony kredyt. Ponadto, może być ono stałe lub zmienne, w zależności od ofert poszczególnych banków. Wysokość oprocentowania może być bardzo różna, jednak nie może przekroczyć ona pewnych wartości, o czym warto wiedzieć.

Kredyt gotówkowy – oprocentowanie

Maksymalną wartość oprocentowania kredytu gotówkowego ściśle określają przepisy prawa. Dokładne wytyczne znajdziemy w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 993) oraz w kodeksie cywilnym. Wymienione podstawy prawne mówią, że maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego lub pożyczki nie może być wyższe od podwojonych odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i stawki 3, 5%. Jednak oprocentowanie to nie jedyny koszt kredytu, który musimy ponieść. Do całościowej sumy kredytu dochodzą takie wartości, jak prowizja, opłata przygotowawcza lub wymóg ubezpieczenia. Na szczęście tu przepisy prawa również przychodzą z odsieczą. Ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może być większa niż 25% całkowitej kwoty zaciąganego zobowiązania powiększonego o 30% całkowitej kwoty kredytu w każdym roku spłaty.

Jak się nie pogubić

Jak już wiemy, na wszelkie kredyty gotówkowe składa się nie tylko ich oprocentowanie, ale także koszty prowizji oraz inne wartości. Nie trzeba jednak na szczęście skrupulatnie zliczać wszelkich tych czynników przeglądając oferty kredytowe. Banki mają obowiązek przedstawiania razem z ofertą wartości RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Jest to wartość procentowa, która określa łącznie zarówno odsetki, jak i wszelkie inne koszty, takie jak prowizja, które trzeba będzie spłacić.

 

Możesz również polubić…