Czym dokładnie jest kredyt konsumencki?

Jeżeli znajdujemy się w potrzebie, kiedy to dodatkowe źródło finansowania staje się dla nas jedynym wyjściem, warto zapoznać się z ofertami kredytu konsumenckiego. Jest to kredyt, regulowany przez Ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Pod tą nazwą kryje się kredyt, który według wcześniej wspomnianej ustawy, nie może przekraczać kwoty 255 550 zł. Możliwe jest także zaciągnięcie kwoty w walucie innej niż polska złotówka, jednak wtedy przelicza się go odpowiednio do tej kwoty. Tak jak nazwa wskazuje, kredyt konsumencki jest kredytem udzielanym konsumentom. Jeżeli kwota kredytu będzie wyższa, wtedy to konsument nie będzie chroniony prawami, jakie reguluje wcześniej wspomniana ustawa.

Umowa o kredyt konsumencki

taka umowa kredytu jest bardzo podobna do wszystkich innych. Niezbędne do zawarcia umowy jest posiadanie dokumentu tożsamości oraz umieszczenie danych osobowych na umowie. Oprócz tego, na umowie znaleźć się muszą dane kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego. Umowa powinna określać rodzaj kredytu oraz dokładny czas jego obowiązywania. Oczywistą rzeczą jest, iż na umowie muszą znaleźć się takie dane jak:
– całkowita kwota kredytu,
– oprocentowanie kredytu,
– rzeczywista stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do spłaty,
– terminy oraz wszystkie zasady spłaty kredytu,
– informacje o odsetkach,
– roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz innych opłat związanych z zaległościami.
Jest to tylko część informacji, które muszą znaleźć się na odpowiedniej umowie. Umowa tego typu jest dość skomplikowana, dlatego też warto skonsultować się ze specjalistą przed podpisaniem takiej umowy.

Prawa konsumenta

Podjęcie decyzji o pożyczeniu dużej ilości pieniędzy na długi okres spłaty musi być świadome i odpowiedzialne. Wyżej wspomniana ustawa zawiera w sobie wszelkie informacje dotyczące naszych praw. jednym z ważniejszych praw jest prawo do informacji i niezbędnych wyjaśnień, dlatego też wszystkie wątpliwości, które mamy w związku z podpisywaną umową, powinny być jak najszybciej rozwiane. Jeżeli jakieś informacje są niejasne, pośrednik ma obowiązek wytłumaczyć nam wszelkie wątpliwości. Należy wszystko podpisywać świadomie, ponieważ każda podpisywana umowa niesie za sobą zobowiązania, w tym przypadku na kilka lat. Od umowy dotyczącej kredytu konsumenckiego można odstąpić, jest na to czas w ciągu 14 dni od momentu podpisania. Kredytobiorca w takim wypadku jest zobowiązany do zwrotu wszystkich pieniędzy już wpłaconych.

 

Możesz również polubić…