Akty i postępowania notarialne w roku 2020 – w ujęciu kosztów z tym związanych

Koszty czynności prawnych związanych procesami sądowymi oraz urzędniczymi

W jakich sprawach potrzeba skorzystać z usług oraz kim jest notariusz ?
Do notariusza zwracamy się m. in. wtedy, kiedy potrzebujemy, dokumentów, które będą  uznawane w sądach, lub urzędach. Najprościej ujmując rzecz, jest: chodzi oto, że podpisane przez nas dokumenty posiadają moc prawną i  są “prawdziwymi” dokumentami.

Akta notarialne w jakich momentach są one podpisywane?

Akt notarialny zostaje podpisany przez nas w momencie:
-poświadczenia  naszego lub czyjegoś pełnomocnictwa
– w czasie spisywania testamentu (oryginalna część tego pozostaje u notariusza)
-podczas sprzedaży albo kupna nieruchomości tj.: mieszkania, domu, działki rolnej lub budowlanej
-wyłączenia własności małżeńskiej, tzn. wspólność majątkową / spisanie intercyzę
-podarowanie nieruchomości
-odwołanie sporządzonego testamentu
-zrzeczenia się spadku
-poświadczyć swojego własnoręcznego podpisu

Koszty TAKSY notarialnej  2020 ?

Taksa to nic innego jak każdorazowe poręczenie dokumentów. Za każde takie poręczenie, czyli złożenie podpisu w dokumentach trzeba  zapłacić.  Jednak to jest określane z góry przez regulacje prawne, które normują maksymalne stawki, jakie należy zapłacić za daną czynność prawną na stronę osoby poświadczającej.

DOKŁADNIEJ o taksie notarialnej -wg. stanowionej mocy prawnej

Taksa notarialna – taksa notarialna to wysokość opłaty za czynności poczynione przez osobę notariusza. Taksy notarialne ustalane są na mocy prawnej. wynikającej  z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (28. 06. 2014). W tym rozporządzeniu znajdują się najwyższe kwoty, jakie należy uiścić za dane czynności notarialno- prawne zwane dalej taksami notarialnymi.

Pozostałe stawki opłaty notarialnej w roku 2020:

-do 3. 000 zł – 100 zł
-powyżej 3. 000 zł do 10. 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3. 000 zł
-powyżej 10. 000 zł do 30. 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10. 000 zł
-powyżej 30. 000 zł do 60. 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30. 000 zł
-powyżej 60. 000 zł do 1. 000. 000 zł – 1. 010 zł + 0, 4% od nadwyżki powyżej 60. 000 zł
-powyżej 1. 000. 000 zł do 2. 000. 000 zł – 4. 770 zł + 0, 2% od nadwyżki powyżej 1. 000. 000 zł-
-powyżej 2. 000. 000 zł – 6. 770 zł + 0, 25% od nadwyżki powyżej 2. 000. 000 zł, nie więcej jednak niż 10. 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych —p—pomiędzy osobami ujętymi w I grupie podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7. 500 zł

Koszty związane z dokumentacją- testament i pełnomocnictwo w roku 2020:

-umowa zbycia nieruchomości (w określonych przypadkach) – 600 zł
-umowa majątkowa małżeńska – 400 zł
-testament – 50 zł
-testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł
-testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł
-odwołanie testamentu – 30 zł
-zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł
-zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł
-pełnomocnictwo – 30 – 100 zł
-oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł

 

Możesz również polubić…