Otagowano: administracja

Zacznij karierę od stażu

Wielu młodych ludzi po zakończeniu nauki lub studiów staje przed wyborem dalszej ścieżki zawodowej. Absolwenci często swoje pierwsze kroki kierują do przyuczelnianych biur karier. Niektórzy rejestrują się w urzędach pracy z nadzieją uzyskania skierowania...

Co warto dziś studiować?

Studia stają się dziś niemal obowiązkowe. Jeśli ktoś ich nie ma, to może mieć trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, a już na pewno ze znalezieniem pracy dobrze płatnej, docenianej przez społeczeństwo. Jakie...