Farmakologia – podstawowe informacje

Farmakologia, potocznie mówiąc farmacja. To ogólny termin, który oznacza zespół nauk związanych z lekami oraz innymi substancjami mającymi wpływ na zdrowie człowieka. W skład farmacji wchodzi także toksykologia. Farmakologia jest dziedziną farmacji, badającą działania leków na organizm ludzki. Farmakolog ma bezpośrednio do czynienia z pacjentem. Oczywiście miejscem pracy farmakologa jest laboratorium. Do obszaru farmakologii należy farmakokinetyka, która bada oddziaływanie leku na organizm. Kolejnym obszarem farmakologii jest farmakodynamika. Bada wpływ leku na organizm ludzki. Określa także efekty uboczne, dawkowanie oraz bezpieczeństwo danego leku. Głównym zadaniem farmakologów jest badanie leków. Jeszcze przed dopuszczeniem ich do obrotu. Pierwszy etap to faza przedkliniczna. To testy bez udziału ludzi. Lek musi być wtedy testowany na zwierzęta ch. Pod warunkiem, że w pierwszej fazie nie wykazał toksyczności, rozpoczyna się fazę badań klinicznych. W tej fazie podaje się lek kilkunastu osobom. Można w ten sposób ocenić to czy ludzie mogą go bezpiecznie stosować. Tymczasem kolejna faza orientacyjna polega na testowaniu leku na kilkunastu pacjentach. Testowanie przeprowadza się w różnych ośrodkach badawczych. Kolejna z faz, czyli badania kontrolne, gdzie porównuje się działanie leku z placebo. Na końcu faza przedłużona, która polega na nadzorowaniu nowo wprowadzonego leku.

Farmacja, dziedziną nauki – lekarz czy farmaceuta?

Farmacja jest przede wszystkim nauką o działaniu leków. Polega ona na mechanizmach działania na organizm. Farmakologia zajmuje się także budową substancji chemicznych. Pod warunkiem, że są one określone w różnych sytuacjach. W tym mają pozytywny wpływ na organizm. Farmakologia jest nauką badającą działanie poszczególnego leku na reakcję organizmu. Badania farmakologiczne pozwalają naukowcom porównać działanie leku. Jeśli lek nie przejdzie do fazy badań klinicznych, dane zebrane w czasie badań toksykologicznych, pozwalają określić dawkę podawaną osobom testującym. Farmakologia została podzielona na dwie grupy: farmakodynamikę oraz farmakokinetykę. Farmakologia jest nauką o działaniu leków w obrębie fizjologicznym i biochemicznym. Farmakodynamika bada mechanizm oraz działanie leku na organizm. Ze szczególną uwagą na tkanki i narządy. Dzięki farmakologii wiemy jakie jest działanie leku przy danych dawkach. Ta dziedzina medyczna pozwala na ochronę przed negatywnym działaniem substancji toksycznych. Kontakt z farmakologiem nie następuje zbyt często. Osoby po ukończeniu kierunku farmakologii zajmują się prowadzeniem apteki. Skupiają także uwagę na działalności gospodarczej, która jest związana z lekami. Farmakolog bada także w jaki sposób leki oddziałują na systemy biologiczne. Zwłaszcza w przypadku in vitro. Farmakolodzy próbują także zrozumieć sposób działania leków oraz odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, czy lek jest bezpieczny. Farmakolodzy współpracują z badaczami. W ten sposób wspomagają odkrycie medyczne oraz rozwój. Farmakologia jest na pewno ważną dziedziną medycyny jak i nauki.

Możesz również polubić…